100 mill. til forskningsprosjekter om utvikling i- og samarbeid med Russland


NORRUSS et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram som skal frambringe kunnskap av relevans for norsk utenrikspolitikk og utbyggingen av internasjonale relasjoner i nord, og for norsk-russiske relasjoner innenfor næringsliv, politikk, forvaltning og det sivile samfunn. NORRUS lyser nå ut over 100 mill. Frist 18. april.

The NORRUSS programme will run from 2012 – 2016 with support from the Ministry of Foreign Affairs and comprises two thematic dimensions, both with views to Norwegian interests:

1. Challenges and Opportunities in the High North. Russia`s Relations with the Outside World

2. Developments in Russia - Politics, Economy and Society

 

For programplan og øvrig informasjon om programmet, se NORRUSS-programnettsider

Utlysningen finner du her

Har du spørsmål eller ønsker bistand med en eventuell søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet ved rådgiver for NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (07.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.