Midler til nye nasjonale forskerskoler


Søknadsfrist er 30. mai. Særlig vekt vil bli lagt på profesjonsfagene

Stortinget har bevilget midler til nye nasjonale forskerskoler: 20 mill. kroner per år i 8 år.

I statsbudsjettet for 2012 er det avsatt midler til nye nasjonale forskerskoler. Forskningsrådet vil publisere en foreløpig utlysning på nettsidene i første halvdel av mars. Søknadsfristen blir 30. mai 2012.

I utlysningen vil Forskningsrådet invitere til søknader om midler til nasjonale, nettverksbaserte forskerskoler. De oppfordrer særlig til å utarbeide opplegg for skoler som styrker doktorgradsutdanningen og forskningsaktiviteten i profesjonsfagene.

Forskningsrådet planlegger et informasjonsmøte for aktuelle søkere i siste halvdel av mars. De vil legge ut informasjon om møtet på Forskningsrådets nettside for de nasjonale forskerskolene.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (09.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.