100 mill. kr til forsker- og postdoktorprosjekter i SAMKUL


Det lyses ut inntil 90 mill. kr til forskerprosjekter og inntil 10 mill. kr til postdoktorprosjekter. Det er avgjørende at SAMKUL-forskningen belyser forutsetningene for samfunnsutviklingen, ikke ulike sosiale og kulturelle fenomener i seg selv. Søknadsfrist er 18. april

Utlysningen foreligger nå her.

Ta kontakt med Forskningssekretariatet ved NFR-rådgiver Karoline Holmboe Høibo om du ønsker bistand med en eventuell søknad.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (15.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.