Inviter en ung forsker til UiS med Yggdrasil


Yggdrasil mobilitetsprogram skal bidra til internasjonalisering av forskning i Norge ved å finansiere forskningsopphold i Norge for utenlandske ph.d.-kandidater og yngre forskere innen alle fag.

Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Programmet finansierer opphold for ph.d.-kandidater og yngre forskere som er tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i følgende land (uansett statsborgerskap):

Europeiske land: Alle land inkludert alle medlemsland i Europarådet bortsett fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

For utlysningen i 2012 er budsjettet økt med om lag 700 000 kroner med den hensikt å øke mobilitet for forskere fra Brasil og Russland innen petroleumsrelevante problemstillinger innenfor fagområdene matematikk, naturvitenskap og teknologi.
 

Les mer her


Sist oppdatert av Karoline Høibo (16.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.