Ny utlysning fra Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)


NOS-HS lyser ut midler til NORDic COllaborative Research Projects – NORDCORP for 2013-2016. Forskningsprosjektene skal være innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet. Minst tre nordiske land skal inngå i samarbeidet. Frist 15. februar

Det kan søkes om inntil 4 millioner kroner. Oppstart i tidsrommet september 2012-januar 2013.

Les mer her

Dersom du har spørsmål eller ønsker bistand med en søknad, ta kontakt med Forskningssekretariatet, ved Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (13.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.