Stor utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter


Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyser ut 450 millioner kroner over 4 år til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er den største utlysningen av denne typen noensinne. UiS kan være med som partner. Søknadsfrist 15. februar

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde.

Prosjektskisser kan sendes inn allerede fra 15.11.2011 til 5.1.2012. Potensielle søkere oppfordres om å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. Skissen vil være et godt underlag for en dialog fram mot søknadsfristen den 15. februar.

Les mer her

For full utlysningstekst, se her
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (07.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.