Presentasjonene fra prosjektutviklingsseminaret "Et rikere forskerliv?"


Hvorfor skal en bruke tid på å søke om ekstern finansiering, og hva vurderes som en god søknad? I presentasjonene fra seminaret 31. oktober blir det gitt mange gode svar!

Prosjektoppbygging, søknadsskriving og søknadsbehandling. Råd og informasjon. Ved Tor Lunde Larsen, Seniorrådgiver, Divisjon for vitenskap, NFR

Søknadsvurdering: Hvordan en fagkomite arbeider. Ved Nils Gilje, Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Medlem av Fagkomité for humaniora, NFR

Forskerblikk på prosjektutvikling. Ved Pia Lane, Forskningssjef KIFO

Mer samarbeid for bedre prosjektsøknader. Ved Lena C. Endresen, Avdelingsleder, SV-fakultetet, Universitetet i Oslo


Ta gjerne kontakt med Forskningssekretariatet ved Kyrre Aas (EU) eller Karoline Høibo (NFR) ved spørsmål eller ønske om å diskutere en søknad eller prosjektidé. 


 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (01.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.