Utlysning av FARVE-midler


Programmet FARVE forvalter forsøksmidler til prosjekter innen arbeid og velferd. Søknadsfristen er 1. november

Nå er utlysningen av FARVE-midler (forsøksmidlene til NAV) for 2012 lagt ut på NAVs nettsider.

  • FARVE finansierer forsøks- og forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle arbeids- og velferdspolitikken, virkemiddelapparatet innenfor NAVs ansvarsområde, partssamarbeid, og målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. 
  • FARVE skal gjennom forsøks- og forskningsprosjekter bidra til å øke kunnskapen om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.
  • FARVE tildeler hvert år midler til forsøks- og forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om forhold som er viktig for rekruttering, deltagelse og inkludering, samt hindre frafall i arbeidslivet.
     


 
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (01.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.