Fransk-norsk stiftelse lyser ut forskningsmidler


Dersom du er involvert i forskningssamarbeid med Frankrike, kan dette være av interesse: Fransk-Norsk Stiftelse for vitenskapelig og teknologist forskning og industriell utvikling (FNS) støtter bilaterale FoU-prosjekter som gjennomføres i regi av næringslivet i begge land. Søknadsfrist 3. oktober 2011.

Om søknadene
Søknadene vurderes av fagpersoner i begge land. Vedtak om støtte fattes av Stiftelsens styre. Innkomne søknader vil bli behandlet innen utgangen av november 2011. Dersom søknaden godkjennes, kan støtte til norske bedrifter utbetales direkte fra FNS i Norge. På fransk side må prosjektdeltakerne søke om støtte gjennom det franske virkemiddelapparatet, slik som ANR, OSEO, ANVAR eller andre som gir offentlig støtte til forskningsprosjekter. Prosjektet kan formelt starte opp når finansiering er på plass på fransk side. Erfaringsmessig tar dette tid.

FNS kan også gi støtte til bilaterale, faglige seminarer og konferanser.

Hvem kan søke om støtte
Små og mellomstore bedrifter er prioritert, gjerne i samarbeid med institutter og universiteter i begge land.

Støttebeløp
Norske deltakere kan få opp til 400.000 kr i støtte per år, men maks 50% av relevante, norske kostnader. Samlet prosjektstøtte på norsk side er 1,2 MNOK per prosjekt. Støtten på fransk side er ofte av samme størrelsesorden.

Aktuelle fagområder

  • Havbruk og næringsmiddelindustri
  • Bioteknologi og biomedisinsk industri
  • IKT
  • Miljøteknologi og energi
  • Marin forskning og teknologi
  • Materialer
  • Olje- og gassleting og produksjon

Søkere anbefales å kontakte sekretariatet, ved Sekretariatsleder for Fransk-Norsk Randi Aarekol Basmadjian,
før søknad sendes inn. Kontaktinformasjon:

Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon
Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 OSLO
Mobiltlf. +47 98 22 35 63, tlf +47 2203 7048

Mer informasjon og søknadsskjema:
http://www.forskningsradet.no/fns

Informasjon på fransk nettside
http://www.ffn-fns.fr

Ta også gjerne kontakt med rådgiver for NFR-prosjektstøtte ved UiS Karoline Høibo


Sist oppdatert av Karoline Høibo (05.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.