Forskningsrådet lyser ut midler til India-samarbeid


Både NFRs NORGLOBAL og RENERGI lyser ut midler til samarbeid med India innenfor så vidt forskjellige temaområder som kvinners rettigheter og likestilling, ren energi og karbonfangst og lagring og tilpasninger til globale miljø og klimaendringer. Søknadsfrist 12. oktober

NORGLOBAL

FORSKERPROSJEKTER UNDER GLOBMEK
7 millioner kroner per år til forskerprosjekt med en samfunnsvitenskapelig tilnærming til studier av miljø, energi og klima, med et særlig fokus på tilpasning til endringer.
For utlysning, se her

KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING
Midler til både forskerprosjekt, arrangementstøtte, reisestøtte mm.
For utlysning, se her

RENERGI

Midler til både forskerprosjekt og innovasjonsprosjekter i næringslivet om ren energi og karbonfangst og lagring.
For utlysning, se her

Ta kontakt med Rådgiver NFR-prosjektfinansiering Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand


Sist oppdatert av Karoline Høibo (25.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.