Stor, men smal utlysning innenfor Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)


Det er lyst ut 70 millioner kroner til nye forskningsprosjekter innenfor tre av VAMs temaer. I tillegg lyses det ut midler til personlige postdoktorstipender. Begge utlysningene har frist 12. oktober.

70 mill. til nye forskningsprosjekter

Denne utlysningen begrenser seg til følgende tre av programmets temaer:

  • Velstand og oppslutning om velferdssamfunnet: Rikdommens paradokser?
  • Velferdsstatens tjenester
  • Boligens, bostedets og flytteprosessers betydning for inklusjon og eksklusjon

Du kan lese hele utlysningsteksten her


10 mill. til personlige postdoktorstipend

I tillegg lyses det ut 10 millioner til personlige postdoktorstipender. Denne utlysningen gjelder søknader innenfor hele VAMs område, jf. programplanens prioriterte forskningsområder og -perspektiver. Det enkelte prosjekt må gjerne kombinere flere av forskningsområdene.

Du kan lese hele utlysningsteksten her

Lenke til programmets nettsider og programplan finner du her.

Ta gjerne kontakt med rådgiver NFR-prosjektstøtte Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand med en søknad.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (25.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.