NFR-midler til forskning på utdanning


Det lyses ut forskningsmidler både innenfor PRAKUT og UTDANNING2020, med frist 30. november.


PRAKUT


Prakut lyser ut 75 millioner kroner til forskerprosjekter med brukermedvirkning innenfor følgende temaområder:

Område 1: Læring i barnehager
Område 2: Læring i grunnskole og videregående opplæring
Område 4: Læring i ulike samfunnskontekster og arenaer

Søknadsfristen er 30. november. Utlysningen finner du her.

Programplanen ligger også ute på programmets nettsider.

 

UTDANNING 2020


Det er ikke planlagt flere utlysninger over hele programplanen til UTDANNING2020 i 2011 eller 2012, men flere mer spissede utlysninger: 

  • 20 millioner kroner i ekstra bevilgning til Barnehager. Ett stort nettverksbasert forskerprosjekt vil få finansiering. Frist: 30.november for skisse, med påfølgende frist for full søknad 18. april. Utlysningsteksten finner du her
     
  • 12 millioner kroner er lyst ut til Kvalitet og læringsutbytte i høyere utdanning (temaområde B - i sammenheng med øvrige temaområder i programplanen), med frist: 30. november. Utlysningsteksten finner du her.
     
  • Utlysning av midler til prosjekter rettet mot å styrke forskning på årsaker til, og effekt av spesialundervisning i barnehager og grunnopplæring tilsvarende de to ovenstående utlysningene er forventet i løpet av vårsemesteret 2012.

Programplan ligger ute på programmets nettsider
 

Ta gjerne kontakt med rådgiver NFR-prosjektstøtte Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand med en søknad.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (20.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.