SAMKUL - programplan vedtatt


Programplanen for Forskningsrådets nye program SAMKUL – Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (2011 – 2020) ble vedtatt 15.06.2011

SAMKUL retter seg mot forskere innenfor humaniora og deler av samfunnsvitenskapen. Det har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer, gjennom fortolkning, forståelse og forklaring av de kulturelle forutsetningene for dagens samfunnsformasjon og samfunnsutviklingen generelt.

Det er forventet at det kommer en (relativt liten) utlysning på en begrenset del av de prioriterte områdene i programplanen i løpet av høsten. 

Programplanen, og øvrig informasjon om SAMKUL, er å finne på NFRs nettsider.

Ta gjerne kontakt med Karoline Høibo, Rådgiver NFR-prosjektstøtte ved spørsmål eller ønske om bistand.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (14.07.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.