Stor økning i doktorgrader ved UiS


Universitetet i Stavanger har tildelt 109 doktorgrader siden 2005. I fjor satte UiS en foreløpig rekord med 31 disputaser på samme år.

Det går frem av tall fra Doktorgradsregisteret, som ble offentliggjort nylig.

Statistikken viser at tallet på uteksaminerte ph.d.-studenter har steget jevnt og trutt siden institusjonen fikk universitetsstatus i 2005.

Det første året ble det tildelt seks doktorgrader, siden har tallet stort sett økt år for år. I 2009 hadde UiS 29 disputaser, som var et rekordstort tall. Rekorden ble likevel slått i 2010. Da forsvarte 31 stipendiater sine doktorgradsoppgaver.

Universitetet i Stavanger har per i dag åtte doktorgradsprogrammer: Biologisk kjemi, Informasjonsteknologi, Ledelse, Lesevitenskap, Offshoreteknologi, Petroleumsteknologi, Risikostyring og samfunnssikkerhet og Spesialpedagogikk.

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (03.03.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av diplom med rød sløyfe
Over 100 ph.d.-studenter har tatt doktorgrad ved UiS siden 2005.
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.