Nominering til Statoils forskerpris 2011


Statoils forskerpris tildeles en ekstern forsker som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet. Nomineringsfristen er 11. februar.

Statoils forskerpris er en anerkjennelse av oppnådd forskningsresultat på høyt internasjonalt nivå. Prisen skal være en inspirasjon og støtte til den videre forskning innen fagområder som Statoil anser som viktig innenfor sin virksomhet. Prisen skal samtidig bidra til en profilering av Statoil.

Arbeidet som kvalifiserer til forskerprisen bør ha hatt betydning for dagens selskap og/eller de to selskaper som fusjonerte til StatoilHydro den 1. oktober 2007 og være utført i tidsrommet 2000 og fram til i dag.

Statoil vil med dette invitere til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen og imøteser forslag innen 11. februar tilsendt Liv Karin Lund på e-post: lkl@statoil.com
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (03.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no