Støtte til å skaffe flere NFR-prosjekter


Karoline Høibo er ansatt som rådgiver til NFR prosjektstøtte fra 1. februar. Nå begynner arbeidet med å få opp antallet søknader til Forskningsrådet!

I universitetets strategi (2009-2020) er det et uttalt mål å styrke det forskningsadministrative støtteapparatet for å oppnå finansiering fra Forskningsrådet minst av samme omfang som de øvrige norske universiteter per fast vitenskapelig ansatt.

For å nå dette målet vil vi starte med en solid kartlegging av aktuelle programområder i Norges Forskningsråd og jobbe for å få ut informasjon til fagmiljøene om aktuelle søknadsmuligheter. Vi ønsker en nær dialog med fagmiljøene og vil bruke de første ukene på å komme ut til de ulike programområdene og sentrene for å diskutere muligheter og behov.

I løpet av mars/april tar vi dessuten sikte på å arrangere det første NFR-søkerkurset. Karoline skal yte service og bistå fagmiljøene i forbindelse med søknadsprosessen til Forskningsrådet, og håper at verken telefonen eller e-postkassa vil stå stille!

Innen hovedsøknadsfristen i juni (kanskje også allerede innen april-fristen) håper vi at vi sammen kan være klare for å sende inn flere gode søknader.

Karoline Høibo kommer fra en stilling som rådgiver innen internasjonale relasjoner i Utdanningsavdelingen, og har en hel del erfaring med prosjektakkvisisjon herfra.

Stillingen er organisert under Forskningssekretariatet, Fagenhet for EU-forskning. Dere vil finne Karoline i 3. etasje i Arne Rettedals hus, på telefon 33 071.

Troels Jacobsen og Karoline Høibo


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrettfoto av Karoline Høibo
Karoline Høibo blir en støttefunksjon for fagmiljøene når det gjelder å søke om NFR-prosjekter.
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.