Nordområdekonferansen i Tromsø


Norges forskningsråd ønsker velkommen til årets nordområdekonferanse i Tromsø 10. og 11. november.

Det er stor interesse for årets nordområdekonferanse, som finner sted på Radisson Blu Hotell, Tromsø 10. og 11. november. Mange har meldt seg på, men det er fremdeles plass til noen flere.

Denne konferansen vil gjøre opp status for Forskningsrådets nordområdesatsing så langt. Resultatene fra kartleggingen av den nasjonale nordområdeforskningen vil bli presentert. Denne kartleggingen skal sluttføres høsten 2010.

Øvrige sentrale tema:

1) Samarbeidet med Russland med utgangspunkt i bl.a. avtalene med de russiske forskningsfondene, avslutningen av Samarbeidsprogrammet med Russland samt etablering av et samfunnsvitenskapelig program om Russland. I forbindelse med parallellsesjonen Samarbeid med Russland om høyere utdanning og forskning vil prosjektresultater fra Samarbeidsprogrammet presenteres.

2) Forskning som grunnlag for bærekraftig forvaltning av ressurser og områder i nord med utgangspunkt i forvaltningsplaner og etablerte og nye muligheter for ressursutvinning.

3) Utfordringer og muligheter for Nord-Norge vil bli belyst i en europeisk regionalutviklingssammenheng. I tillegg vil man i en egen parallellsesjon se på ulike aspekter ved nærings- og samfunnsutviklingen i regionen.

Det legges videre opp til et åpent rundebordsseminar 12. november som vil markere starten på revideringen av Forskningsrådets nordområdestrategi forskning.nord . Etter planen skal en ny versjon foreligge innen sommeren 2011 - fem år etter at nordområdestrategien ble lansert.

Utkast til programmet følger vedlagt og påmelding kan gjøres på denne lenken. Påmeldingsfrist er 24. oktober.
Deltakeravgiften er kr 1.500 og vil bli fakturert etter påmeldingsfristens utløp. Hotell og reise dekkes av den enkelte.

Vel møtt til konferansen!


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (21.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsrådets logo.
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.