Midler til europeiske samarbeidsprosjekter i samfunnsvitenskap ( ESF )


Det lyses ut midler til European Collaborative Research Projects in the Social Sciences (ECRP). Prosjektene må være basert på samarbeid mellom forskere i minst tre av de landene som deltar i ECRP-ordningen. Utlysningen er tematisk åpen.

Prosjektene må være basert på samarbeid mellom forskere i minst tre av de landene som deltar i ECRP-ordningen.

Hovedsøknaden skal skrives på ESFs søknadsskjema og sendes direkte til ESF.

Hovedutlysningen med nærmere informasjon om søknadsprosessen for European Collaborative Research Projects (ECRP) finnes under utlysningen på ECRP-programmets hjemmeside.

Søknadsfristen er 10. mars 2010 kl 16.00 CET (Central European Time).

Hvert deltakerland i ECRP-samarbeidet er ansvarlig for finansieringen av sin nasjonale andel i prosjektet. I tillegg til hovedsøknaden som sendes til ESF, må derfor den norske partneren i samarbeidsprosjektet fylle ut et eget søknadsskjema som skal sendes direkte til Norges forskningsråd

Mer info her

Ta gjerne kontakt med EU- fagenheten om du har spørsmål eller er interessert i å vite mer om muligheter innenfor ESF.


Sist oppdatert av (20.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.