Informasjonsdag om EUs 7. rammeprogram i Bergen 18. november 2009


På informasjonsmøte i Bergen kl 10.00-16.00 gir Forskningsrådet en oversikt over nye muligheter i EU-forskningen for forskningsinstitusjoner, bedrifter og enkeltforskere.

Flere hundre norske bedrifter og institusjoner er allerede med i EUs sjuende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. På informasjonsmøte i Bergen kl 10.00-16.00 gir Forskningsrådet en oversikt over nye muligheter i EU-forskningen for forskningsinstitusjoner, bedrifter og enkeltforskere. En håndfull av de tematiske delprogrammene vil bli presentert. Det vil dessuten bli redegjort for bl.a. deltagelsesregler og hvordan prosjektetablering og utvikling av prosjektforslag ("søknader") gjøres.

 

Samme dag holdes det et informasjonsmøte der bedrifter er målgruppen, kl 17.00-ca. 19.00 (med mat og samtaler i etterkant)

 

Velkommen til begge arrangementer!

Påmelding på Forskningsrådets nettsider, innen 16. november!

.

Les mer her


Sist oppdatert av (12.11.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.