DAADppp-programmet: forskerutveksling mellom Norge og Tyskland (IS-DAAD)


Mål for programmet:
DAAD-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelig ansatte/forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Tysk samarbeidspartner må samtidig søke tysk administrasjon (DAAD) om tilsvarende opphold i Norge.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:
Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren. Programmet er åpent for alle fagområder.

Varighet:
Programmet løper inntil det sies opp av Forskningsrådet eller det tyske DAAD.

Totalbudsjett:
Årlig budsjettramme er på om lag 800 000 kroner.

Frist: 02.09.2009 13:00 CET
 


Sist oppdatert av (18.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.