Auroraprogrammet - forskerutveksling mellom Norge og Frankrike (IS-AUR)


Mål for programmet:
Auroraprogrammet skal etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske vitenskapelige ansatte/ forskergrupper kan søke om støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Fransk samarbeidspartner må samtidig søke fransk administrasjon om tilsvarende opphold i Norge.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:
Forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:
Programmet løper inntil det sies opp av Forskningsrådet eller franske myndigheter.

Totalbudsjett:
Årlig budsjettramme er på om lag 800 000 kroner.

Frist: 02.09.2009 13:00 CET


Sist oppdatert av (18.06.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.