Tildeling av kvinneinitierte prosjektet


Ti kvinneiniterte prosjekter er tildelt midler fra Det sentrale forskningsutvalget. Det forelå i alt 15 søknader med en samlet søknadssum på 2.786.000 millioner. Budsjettposten til formålet er på 1 millioner.

Forskningsutvalget besluttet til tildele kr 100 000 til hver av følgende søkere: Eva Johansson, Elaine Munthe, Merja Stenroos, Ann-Mari Knivsberg, Ingunn Størksen, Hildegunn Sagvaag, Kristin Helen Roll, Sigrun Reumann og Cathrine Lillo. I tillegg disponeres kr 100 000 av ledelsen ved AM-UiS til tilsvarende formål blant ansatte ved Arkeologisk Museum.

Nærmere informasjon om administrative rutiner følger til de som er tildelt midler.

Sist oppdatert av (11.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.