ICT programmet innen EUs forskningsprogram (7RP) leverer fremtidens løsninger for Europa


EU bevilger over 70 milliarder til ICT forskning fra 2007-2013. ICT programmet gir unike muligheter til å komme i inngrep med Europas ledende ICT miljøer og markeder.


ICT programmets siste utlysning ble publisert den 19. november 2008 med søknadsfrist 1. april 2009.  Selve arbeidsprogrammet for 2009-2010 kan man laste ned her

Det er ICT Call 4 som nå er lyst ut. 

I tillegg så er det lyst ut en en felles utlysning mellom ICT og energi programmet. Denne har søknadsfrist 31. mars 2009.EU- fagenheten var tilsted på informajsonsdagen i Lyon og kan gi mer utfyllende infomasjon om utlysningen

Om du har spennende forsknings ICT- prosjekter, og du vil  være med å levere fremtidens ICT- løsninger for Europa, ta kontakt med EU- fagenheten.

Sist oppdatert av Kyrre Aas (01.12.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.