Endringer knyttet til årets FRIPRO-utlysning


I 2017 skal trinn to av "Fellesløft III" gjennomføres og forskningsrådet lyser ut 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med oppstart i 2018. Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai.

FRIPRO lyser ut forskningsmidler innenfor tre fagområder: Humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM), Matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) og Medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO). I 2017 vil følgende søknadstyper bli lyst ut gjennom programmet FRIPRO: Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter, mobilitetsstipend og arrangementsstøtte. Utlysningsteksten vil være tilgjengelig fra uke 12. 

FRIPRO Toppforsk - Trinn to av "Fellesløft III"

Forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet inngikk i 2015 en avtale om et nytt fellesløfte, den tredje i rekken av spleiselag. De forskningsmiljøene som har stort potensiale til å bli blant de verdensledende på sitt forskningsfelt skal finansieres/støttes gjennom søknadstypen FRIPRO Toppforsk.

I første trinn ble det tildelt til sammen 1 milliard kroner til 46 prosjekter med oppstart i 2016. I år vil andre trinn av "Fellesløft III" lyse ut nærmere 500 millioner kroner til nye Toppforsk-prosjekter med oppstart i 2018.

I andre trinn av "Fellesløft III" vil det også stilles krav om at prosjektleder for innvilget Toppforsk-søknader søker ERC før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO. Det forventes at prosjektleder for innvilget søknad om forskerprosjekt eller unge forskertalenter-prosjekt også søker ERC.

Utenlandsstipend, forlengelse av prosjektperiode og intervju av unge forskertalenter

Som tidligere år kan prosjektansvarlig institusjon for forskerprosjekt og unge forskertalenter søke om utenlandsstipend på 3-12 måneders varighet til stipendiater med lønnsmidler fra FRIPRO.

Det kan også søkes om forlengelse av postdoktorperiode som følge av et utenlandsopphod av 3-12 måneders varighet for postdoktorstipendiater som finansieres gjennom FRIPRO-prosjekter. Stipendperioden kan da forlenges med det tilsvarende antall måneder de er i utlandet (maksimalt 12 måneder). Dette gjelder også opphold som består av flere opphold som til sammen blir maksimalt 12 måneder.

FRIPRO vil også i år fortsette med ordningen med intervju av prosjektleder for unge forskertalenter som en del av søknadsbehandlingen.

Kontakt

Marianne Lorentzen i Forsknings- og Innovasjonsavdelingen for nærmere informasjon om FRIPRO. Vi kan også hjelpe med e-søknader, gjennomlesing av prosjektbeskrivelse og budsjett. En individuell tilbakemelding av prosjektbeskrivelsen vil også bli tilbudt noen uker før søknadsfristen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.