Utlysning innenfor det polsk-norske forskningsfondet


Det polsk-norske forskningsfondet lyser ut midler til seminarer og workshoper med søknadsfrist 31. oktober 2008.

Midlene innenfor denne utlysningen er øremerket forskningsseminarer og workshoper som på et bredere felt fremmer polsk-norsk forskningssamarbeid. Innenfor dette området lyses det fortsatt ut midler innen alle de åtte områdene listet opp i EØS-avtalen. Søker kan motta opp til 20 000 EUR i støtte.

Les mer: Polish-Norwegian Research Fund


Sist oppdatert av Kyrre Aas (26.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.