Forskermobilitet og karriereutvikling


Europakommisjonen har lansert en ny webside for mobilitet og karriereutvikling for europeiske forskere

Forskermobilitet er en viktig del av European Research Area (ERA) noe som ble fremhevet i grønnboken om ERA (The European Research Area: New Perspectives).

Den nye webportalen som nylig ble lansert av EUs kommissær for forskning, Janez Potocnik, heter EURAXESS-Researchers in Motion.  Hovedmålet med webportalen er å øke tilgangen til informasjon og støttefunksjoner for forskere, og deres familier, som ønsker å flytte til et annet EU land for å viderutvikle sin forskerkarriere.

 Denne portalen kombinerer fire initiativ for øket forskermobilitet:

  • EURAXESS Jobs er et rekruteringsverktøy med en oversikt over ledige forskerstillinger i Europa
  • EURAXESS Services skal gjøre det lettere for forskere å etablere seg i det nye landet
  • EURAXESS Rights gjør greie for rettigheter og plikter for forskerene og deres arbeidsgiver
  • EURAXESS Links er et nettverksverktøy for europeiske forskere som jobber utenfor Europa (f.eks USA eller Japan)

 EURAXESS - Researchers in Motion - Webportal


Sist oppdatert av Kyrre Aas (22.07.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.