Dr. Peter Dukes holder kurs i søknadsskriving om forskningsmidler


Dr. Peter Dukes fra det britiske medisinske forskningsråd (MRC) holder kurs i hvordan man skriver en god søknad om forskningsmidler. Kjernen i kurset er en ‘mock’ peer review, hvor deltakerne sitter i panel og evaluerer faktiske prosjektsøknader. Få plasser igjen! (English description available)

Kursleder

Peter Dukes er Assistant Director i UK Africa Research Development Office, som er basert i Gambia. Peter har tidligere hatt ansvar for eksternfinansierings program ved MRC, og har mange års erfaring med søknadsskriving, peer review, utforming av forskningsstrategier og finansiering.

Kursdesign

Kurset er desiget for å hjelpe forskere skrive bedre prosjektsøknader ved å gi en forståelse av hvordan peer review-prosessen fungerer og hva Forskningsrådet forventer fra en god søknad. Kjernen i kurset er en 'mock' peer review, hvor deltakerne tar rollen som evaluator. Deltakerne sitter sammen i paneler hvor de evaluater reelle prosjektsøknader etter Forskningsrådets evalueringskriterier, og avgjør hvilke søknader de ville anbefalt finansiering.

Vi vil bruke tre reelle prosjektsøknader fra UiS forskere i kurset. Dette er altså en god mulighet for deg til å få tilbakemelding på din prosjektsøknad. (Fristen er veldig kort, derfor vil dette passe best for søknader som er blitt evaluert før, eller som allerede er relativt gjennomarbeidet). Søknaden trenger ikke være helt klar for innsendelse.

Link to full program in english

Link to information in english

Målgruppe

Kurset er best egnet for forskere med noe erfaring i søknadsskriving, eller som planlegger søknad til Forskningsrådet i 2016. Kurset har begrenset kapasitet og det er et fåtall ledige plasser igjen på kurset.


Kursdato: 7-8 Mars 2016.
Sted: Kjell Arholms house, room 135 (KA-U135)

Link to registration form

Kontaktperson: Vibeke Hervik Bull, 51833071


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (11.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.