Utdanningsutvalet møte 19. september


Innkalling og saker til møte i utdanningsutvalet 19. september er publisert.

Hovudsaker i dette møtet er søknader om akkreditering av fem nye masterstudier og nedlegging av eit studium, fyrste rapportering av gjennomgang av studier og plan for revidering av studier. Elles er sakene namneendringar av studier, ny forskrift om opptak til studier og emne, og fastsetjing av undervisingsterminar 2019 - 2020.

Du finn sakene på utvalet sine nettsider på ansattsidene og på studentsidene. Her finn du også utvalet sitt mandat, oversyn over samansetjing, tidlegare saker og møtebøker.

 

 

 


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (13.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol