Fullt navn på ansatte / Full name on employees in the IT systems


IT-systemene henter navn fra personalsystemet SAP og oppdateres automatisk ved endring. SAP henter navn fra Folkeregisteret en gang hver måned. IT-avdelingen har ikke mulighet til å gjøre endringer i navn.

The IT systems get the names of employees from the HR software SAP and updates automatically after each change. SAP gets the names from the Norwegian National Registry (Folkeregisteret) once per month. The IT department does not have the ability to change names in the IT systems.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (21.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol