Arkeologisk museum


Arkeologisk museum sin visjon er Det åpne museum. Museet ønsker å formidle en kulturhistorie som er aktuell og tilgjengelig for samfunnet. I visjonen ligger en utfordring om å se fortiden i lys av nåtidens kunnskap - AM skal aktivisere og aktualisere glemt kunnskap.

Museumsdirektør:
Ole Madsen
ole.madsen@uis.no
Tlf: 51 83 26 65 / 40 92 12 87

Avdelingsdirektør:
Tor Vestrheim
tor.vestrheim@uis.no
Tlf: 51 83 26 18

Avdelingsleder samlinger:
Mari Høgestøl
mari.hogestol@uis.no
Tlf. 51 83 26 55

Avdelingsleder formidling:
Brynja Björk Birgisdottir
brynja.b.birgisdottir@uis.no
Tlf. 51 83 24 68

Avdelingsleder konservering:
Inger Marie Egenberg
inger.m.egenberg@uis.no
Tlf: 51 83 26 89

Avdelingsleder fornminner:
Håkan Petersson
hakan.petersson@uis.no
Tlf: 51 83 26 96

Konferanse/utleie-ansvarlig:
Marthe Holgersen
marthe.holgersen@uis.no
Tlf. 51 83 16 91


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (24.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol