Mathisen blir juridisk rådgiver ved HR-avdelingen


Heidi Fosse Mathisen blir juridisk rådgiver ved HR-avdelingen fra 1.7.2018.

Mathisen var ferdig utdannet jurist i 2005, og har siden mai 2007 vært juridisk rådgiver ved universitetets Utdanningsavdeling. Der har hun hatt ansvar for saksbehandling av fag- og studiesaker, herunder saksbehandlet og fulgt opp klagesaker i klagenemnda. Hun har også hatt ansvar for å utarbeide regelverk, systemer og rutiner innenfor avdelingens ansvarsområde.

Hun tiltrer stillingen den 1.7.2018, men vil også før den tid ivareta noen oppgaver for HR-avdelingen.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (10.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol