Ansattseminar og feiring av fakultet


Ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag møttes på Sola Strand Hotel mandag 11. juni for å ha ansattseminar og feire overgang fra institutt til fakultet.

- Det er flott å møtes et sted med utsikt, i og med at vi skal være litt visjonære i dag. Morten Wensberg, dekan for fakultet for utøvende kunstfag (UK), åpnet seminaret i Sola Strand Hotel sine lokaler med en gjennomgang av Handlingsplan 2018 - 2019. Omtrent 50 faglige, vitenskapelige og administrative ansatte var tilstede og bidro inn i samtaler og gruppearbeid om fakultetets framtid i krysningen mellom tradisjon, fornyelse og muligheter. Hovedfokus for dagen var utdanning og utviklingsmuligheter, men også feiring av overgang fra institutt til fakultet. 

Utviklingspotensial innen forskning

- Fakultetet ligger høyt på alle parameter vi blir målt på, utenom forskning. Det der vi har størst utviklingsmuligheter, og vi bør være på banen for å bli en aktuell forskningsaktør, forklarer Wensberg når han går gjennom fakultetets måltall for 2020, som ble fastsatt i strategiplanen tidligere i år.

Didaktikk er i sentrum for fakultetets satsinger. Spennende idéer for hvordan fakultetet kan engasjere seg innen forskning og prosjekter gjennom didaktikk, men ogsål Stavanger kommune sin satsing på et grønt skifte og SmartBy, kom fram gjennom gruppearbeid.

Didaktikk og biologi

Professor Gaute Velle (UiB) ble invitert til ansattseminaret for å snakke om hvordan han har anvendt didaktikk for å heve kvaliteten på biologiundervisningen. I 2014 åpnet Universitetet i Bergen sitt første Senter for fremragende utdannelse (SFU), BioCEED, hvor Velle er ansatt. Didaktikk har vært sentralt i BioCEED sitt arbeid.

- For å lykkes har vi fokusert alt vi gjør på læring. Ta med forskerrollen inn i undervisningen og undersøk hvilke læringsformer som gir best forutsetninger for studentene, oppfordrer Velle. Han trekker fram teambasert læring og aktiv undervisning som gode læringsformer for studentene. Både studenter og ansatte har publisert vitenskapelige artikler, og ofte med læring som fokus. I tillegg har studentene laget en app for artsidentifisering og videoer i Teach to learn, som er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

På tross av åpenbare forskjeller mellom biologi og utøvende kunstfag kan det være lærdom å hente fra BioCEED sitt arbeid. Velle viser til et prosjekt han har med CEMPE, Center of Excellence in Music Performance Education, ved NMH og flere andre aktører på tvers av sektorer.

- Vi har en idé om at praksis er viktig, men vi vil undersøke hva man lærer av praksis som man ikke lærer i teori - uavhengig om det er biologi- musikk-, legestudier eller andre studier, forklarer Velle, som peker på at didaktikk og gode læringsformer bidrar til å gjøre studentene bedre rustet for arbeidslivet.

 

 


Sist oppdatert av Agnete in't Veld Bendiksen (12.06.2018)

Skriv ut artikkel print symbol