Utlysning TN: 1 mill til utdanningsprosjekt


Fakultetet lyser ut 1 mill til undervisningsprosjekt - søknadsfrist 1. mars 2018.

Fakultetet satser på utdanningskvalitet. I løpet av 2018/2019 skal UiS innføre merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved TN lyser ut inntil 1 mill i prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten ved TN.

Les mer om 2018-tildelingen: Strategiske utdanningsmidler - 4 prosjekt er innvilget støtte

Overordnede føringer for prosjektene

 • Nye undervisnings- og læringsformer
  Prosjektene skal bidra til «innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene og at nye undervisnings- og læringsformer prøves ut og innføres».
   
 • Prosjektene skal bidra til økt kvalitet i studieprogram
  Alle prosjekt må forholde seg til minst ett emne/program. Det kan søkes om midler til prosjekt som det er mulig å prøve ut innenfor eksisterende emne-/programbeskrivelser og til prosjekt som vil planlegge og utvikle nye emner/program.
   
 • Prosjektene bør involvere studenter i planlegging og gjennomføring

Prosjektkategorier

Det oppfordres til samarbeid med relevante samarbeidspartnere, internt eller eksternt og at det i prosjektsøknaden henvises til relevante vitenskapelige artikler fra artikkelsamlingen til MNT-konferansen som ble gjennomført i mars 2017. 

Evalueringskriterier
Se mer informasjon i høyre marg.

Krav
Alle søknader må godkjennes av instituttleder før de sendes inn.

Prosjekter som får støtte skal dokumentere og dele sine erfaringer og resultater slik at kunnskapen spres.

Søknad sendes Lena Forgaard på e-post: lena.forgaard@uis.no

Strategiske utdanningsmidler
Fakultetet har besluttet å lyse ut inntil 1 mill til strategiske/innovative utdanningsprosjekt hvert år i tre år framover. Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø er sekretariat for søknadsprosess og ansvarlig for oppfølging av prosjektene. Arbeidsgruppa har mandat til å prioritere og fordele midler. Se hvilke prosjekt som fikk støtte i 2017

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til Lena Forgaard på telefon 51 83 42 58 eller e-post: lena.forgaard@uis.no


Sist oppdatert av Mari Løvås (23.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol