Representerer nytt institutt


Bjørn H. Auestad representerer Institutt for matematikk og fysikk (nytt institutt fra 1.1.18) i ledermøtene fra og med august.

I forbindelse med rekrutteringsprosessen for instituttleder for institutt for matematikk og fysikk, er Bjørn H. Austad utpekt av dekanen som representant for det nye instituttet.

Beskrivelse av de to nye instituttenes fagprofil/-portefølje (ingress)og forslag til bemanningsplan er presentert i ledergruppen og drøftet i hovedavtaleutvalget for TN 29.august (sak 45/17).

Når ingress er vedtatt, kan rekrutteringsprosessen knyttet til ny instituttleder starte. HR sentralt har ansvar for den videre prosessen. Sak om ansettelse av instituttleder behandles i UiS-styret, enten på styremøte 24.november eller 9.februar.

Navn

Arbeidsnavn på de nye enhetene er Institutt for matematikk og fysikk og Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Navnene skal etter planen behandles i UiS-styret 5.oktober.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (30.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol