OU-saker i HATN 29.august


Ingress og personalfordeling etter deling av IMN, og begrunnelse for deling av IPT var to av sakene i HATN 29.august.

Lokalt hovedavtaleutvalg for TN hadde 29.august følgende saker relatert til OU-prosessen:

Sak 45/17: Deling av IMN - Ingress nye institutt, vedlegg
Sak 46/17: OU - Deling av IMN - Utkast til personalfordeling
Sak 47/17: OU - TN – Informasjonsplan, vedlegg
Sak 49/17: OU - Begrunnelse for deling av IPT

Møteinnkalling
 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (31.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol