OU-saker i HATN 19.september


Neste møte i lokalt hovedavtaleutvalg har to saker relatert til OU-prosessen på sakskartet.

Dette er sak 54/17 (Nye instituttnavn i forbindelse med deling av IMN i to institutt) og sak 56/17 (Organisering av fakultetsadministrasjonen fra 01.01.2018 - orientering om status i arbeidet).

Her kan du lese møteinnkalling med saksframleggene.

Hele sakslisten:

HATN 52/17 Godkjenning innkalling og saksliste
HATN 53/17 Godkjenning møteprotokoll 28.8.2017
HATN 54/17 Nye instituttnavn i forbindelse med deling av IMN i to institutt
HATN 55/17 TN strategi 2017 - 2020 med høringsinnspill
HATN 56/17 Organisering av fakultetsadministrasjonen fra 01.01.2018 - orientering om status i arbeidet
HATN 57/17 Campusutviklingsprosjekt - arealstrategi for Kjølv-Egelandshus - status i arbeidet
HATN 58/17 Orienteringssaker til møte 19.09.2017
HATN 59/17 Eventuelt


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (01.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol