Laboratorie-workshop


Torsdag 7. desember var alle lab-ansatte ved TN invitert til workshop for å diskutere hvordan laboratoriene skal organiseres i fremtiden.

Tidligere har det blitt opprettet en egen arbeidsgruppe som skal se på hvordan man kan gjøre best mulig nytte av både folk og ressurser ved fakultetet. Oppdraget deres følger de overordnede målsettinger for OU-prosessen: bedre ressurstilgang- og utnyttelse, større dynamikk og fleksibilitet og styrket ledelse og koordinering. Med dette som bakgrunn inviterte gruppen alle lab-ansatte til workshop for å se på hvilke løsninger som finnes for en bedre lab-organisering. Målet er å finne ut hva som fungerer i dag, hva som kan bli bedre og å komme fram til konkrete forbedringer som kan gjøres.

Møtet ble innledet av arbeidsgruppens leder, May Britt Myhr, leder for innovasjon, utvikling og strategi ved TN.

– Jeg ser fram til å høre deres reflekterte tilbakemeldinger, sa hun under innledningen.

Under workshopen ble deltakerne delt inn i grupper, og skulle diskutere totalt fem ulike tema, som til slutt skulle oppsummeres i plenum. Arbeidsmetoden kalles world café, og er en effektiv metode for å skape dialog i større grupper.

Temaene som ble diskutert:

  1. Vedlikehold/drift utstyr/instrumenter
  2. HMS
  3. Hvordan øke studentlæring?
  4. IT drift og digitalisering, software håndtering
  5. Infrastruktur, forslag til bedre utnyttelse synergier på tvers av instituttene

I forkant av workshopen hadde arbeidsgruppen sendt ut et spørreskjema, for å kartlegge hva de lab-ansatte bruker mest av sin arbeidstid på.

Arbeidsgruppen består av Johan Andreas Thorkaas (overingeniør), Tuan Williams (sjefsingeniør), Hanne R. Hagland (førsteamanuensis), Hilde Jonsbråten (sjefsingeniør), Philip Lundberg Jamissen (studentrepresentant) og May Britt Myhr (leder for innovasjon, utvikling og strategi ved TN). Myhr er leder for gruppen. Elisabeth Stornes Paulsen deltar fra administrasjonen.  

 

Tidsplan:

Nå til februar: Utredning og kartlegging.

Februar: Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag.

Mars: Forslag på høring.

Mai: Sak i ledermøte og HATN.

12. juni: Fakultetsstyret behandler saken.

 

Arbeidet deres skal støtte opp om både UiS’ strategi og strategien for TN.


Sist oppdatert av Mari Løvås (08.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Gruppearbeid i forbindelse med workshop lab-organisering
Gruppearbeid i forbindelse med workshop om lab-organisering ved TN.