Arbeidsgruppe for samling av samfunnssikkerhet og risikostyring


Med bakgrunn i UiS- sak 44/17, hvor UiS-styret vedtok å samle samfunnssikkerhet og risikostyring ved TN, er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til ledelse, faglig fokus, prioritering og instituttnavn i det samlede instituttet. Gruppen er godt i gang og skal levere sitt forslag 1.oktober.

Forslaget kommer til ledergruppen 12.septmber, verneombud 15.september, lokalt hovedavtaleutvalg 19.september og fakultetsstyremøte 10.oktober. Instituttnavn skal til UiS-styret, enten 5.oktober eller 24.november.

Innplassering og bemanningsplan - samfunnssikkerhet ved IØRP skal til ledergruppen 12.september og HATN 19.september.

Notat fra universitetsdirektøren angående ansvar for studietilbud, studieplasser på master og stipendiatstillinger


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (07.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol