Arbeidsgruppe for bedre lab


Som en del av OU-prosessen, er det nedsatt en arbeidsgruppe for laboratorievirksomhet og teknisk støtte ved TN.

Arbeidsgruppen består av Johan Andreas Thorkaas (overingeniør), Tuan Williams (sjefsingeniør), Hanne R. Hagland (førsteamanuensis), Hilde Jonsbråten (sjefsingeniør) og May Britt Myhr (leder for innovasjon, utvikling og strategi ved TN). Myhr er leder for gruppen. Elisabeth Stornes Paulsen deltar fra administrasjonen. Det arbeides for å få en studentrepresentant inn i gruppen.

Arbeidsgruppen skal se på hvordan man kan gjøre best mulig nytte av både folk og ressurser ved fakultetet. Oppdraget deres følger de overordnede målsettinger for OU-prosessen: bedre ressurstilgang- og utnyttelse, større dynamikk og fleksibilitet og styrket ledelse og koordinering. På samme måte som resten av OU-prosessen ikke hadde til hensikt å redusere stillinger, er heller ikke det tema her.

Les arbeidsgruppens mandat her (pdf)

Vil ha medvirkning og involvering

Arbeidsgruppen er i gang med første del av arbeidet, som er kartlegging og utredning av dagens situasjon. De lover gode muligheter for ansatte til å fortelle hvor skoen trykker.

Det blir spørreundersøkelse på e-post, og i desember inviteres alle lab-ansatte til workshop. Målet er å få fram hva som fungerer i dag, hva som ikke fungerer, samt forslag til forbedringer.
De er spesielt interessert i konkrete og løsningsorienterte forslag.

–  Dette er en mulighet for de ansatte til å komme med sine innspill for å gjøre laboratoriene bedre, og vi håper de vil gripe denne sjansen, sier Jonsbråten.

Gruppen håper å bidra til økt tverrfaglighet mellom de ulike laboratoriene.

– Nå har vi mulighet til å se det store bildet, og se på hvilke muligheter som kan finnes gjennom samarbeid, sier Hagland.

Tidsplan:

Nå til februar: Utredning og kartlegging.
Februar: Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag.
Mars: Forslag på høring.
Mai: Sak i ledermøte og HATN.
12. juni: Fakultetsstyret behandler saken. 

Arbeidet deres skal støtte opp om både UiS-strategi og strategien for TN.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (06.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Studenter på lab.
Illustrasjonsbilde.