Allmøte på Sola Strandhotell


I forkant av den årlige julelunsjen var alle ansatte ved TN inviterte til allmøte på Sola Strandhotell. Her ble det blant annet informert om bakgrunnen for TNs strategi, campusutvikling og forskningsutvalget ved TN.

Agenda for møtet: 

  • Velkommen og innledning ved dekan
  • Strategi TN for perioden 2017 – 2020
  • Organisasjonsutvikling – videre arbeid
  • Forskningsutvalg og forskningsledere
  • Studieprogramutvalg og studieprogramleder
  • Digitalisering
  • Organisering av tekniske- og administrative støttetjenester
  • Campusutvikling

 

Presentasjoner (pdf)

Dekan, Øystein Lund Bø - Ny strategi og organisasjon 

Prodekan for forskning, Helge Bøvik Larsen - Forskningsutvalg og studieprogramutvalg

Fakultetsdirektør, Gro Sokn - Allmøte 15.12.17

Instituttleder IDE, Tom Ryen - Digitalisering i utdanning på TN

 


Sist oppdatert av Mari Løvås (19.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol