Studietur for dansk inspirasjon


En delegasjon fra UiS, Statsbygg og Signal arkitekter har besøkt en rekke institusjoner for å få inspirasjon til utbedring av Kjølv Egeland og Ivar Langens hus.

Campusutviklingsprosjektet undersøker hvordan arealene best kan brukes for å blant skape bedre læringsmiljø og mer innovasjon. Dagens bruk kartlagt, og mulighetsstudien viser utfordringer og satsningsområder for å nå målet.

Studieturen gikk til seks steder hvor innovasjon, teknologi, attraktive læringsmiljø og tverrfaglige satsinger er tydelig. Turen gikk til Bloxhub, UCC Campus Carlsberg, Danmarks tekniske universitet (DTU), Københavns universitet – Mærsktårnet, Købenshavns universitet – Science og Copenhagen Business School.

Nå fortsetter arbeidet med å finne gode løsninger for KE og IL-hus. Blant annet skal det arrangeres tematiske workshoper, og i desember leveres sluttrapporten.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (13.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol