Rapport for arealstrategi Kjølv Egelands hus


På oppdrag fra UiS har Statsbygg bistått med å utarbeide en plan for arealbruk/arealstrategi for fremtidig bruk av Kjølv Egelands hus. Rapporten for mulighetsstudien er nå klar.

Bakgrunnen for mulighetsstudien er at UiS, ved TN-fakultetet, har behov for en samlet plan for fremtidig arealbruk for Kjølv Egelands hus (KE) for å sikre funksjonelle lokaler som understøtter mer effektiv arealutnyttelse og nye undervisnings- og arbeidsmetoder. KE ble bygget i seks trinn på 70- og 80-tallet og er lite tilpasset dagens behov. Rapporten er utarbeidet av Statsbygg i samarbeid med Signal Arkitekter AS og UiS.  

Les rapporten her. 

Samfunnsmålet for prosjektet/tiltakene er definert som følgende: KE-huset skal støtte opp under at TN- fakultetet har en innovativ og internasjonal profil og er en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Ledelsen ved TN vil nå gå gjennom denne rapporten, og sammen med UiS-ledelsen vurdere hvordan videre prosess med utvelgelse av eventuelle tiltak og oppfølging skal gjennomføres og realiseres fremover.

Se Campusutvikling Kjølv Egelands hus for komplett rapport med vedlegg. 


Sist oppdatert av Mari Løvås (26.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol