• Kjølv Egelands hus

  Rapport for arealstrategi Kjølv Egelands hus

  (23.02.2018) På oppdrag fra UiS har Statsbygg bistått med å utarbeide en plan for arealbruk/arealstrategi for fremtidig bruk av Kjølv Egelands hus. Rapporten for mulighetsstudien er nå klar.

   
 • Illustrasjon av framtidig campus.

  Hvordan kan UiS sikre bærekraftig campusutvikling?

  (31.10.2017) Statsbygg og Universitetet i Stavanger inviterer til miniseminar om hvordan man best kan utvikle et bærekraftig campusområde. Alle interesserte er hjertelig velkommen.

   
 • Møterom.

  Workshop for «Nye læringsformer»

  (05.10.2017) Rundt 20 personer var samlet til workshop om studentenes læringsmiljø og bedre undervisningskvalitet.

   
 • Mennesker på et bibliotek.

  Studietur for dansk inspirasjon

  (12.09.2017) En delegasjon fra UiS, Statsbygg og Signal arkitekter har besøkt en rekke institusjoner for å få inspirasjon til utbedring av Kjølv Egeland og Ivar Langens hus.

   
 • Workshop med mennesker som diskuterer rundt et bord.

  Workshop for campusutvikling

  (30.08.2017) Rundt 20 deltakere diskuterte utfordringer og satsingsområder for bedre utnyttelse av Kjølv Egelands og Ivar Langens hus. Innspillene danner grunnlaget for videre arbeid.

   
 • Framsiden av mulighetsstudien

  Mulighetsstudie

  (22.08.2017) I forbindelse med campusutviklingsprosjektet har Signal arkitekter laget en mulighetsstudie med fokus på nye arbeids- og studieformer og arealeffektivisering på Kjølv Egelands og Ivar Langens hus.

   
 • Et attraktiv campus for ansatte og studenter

  (06.07.2017) Målet med campusutviklingsprosjektet er å finne ut hvordan arealene på Kjølv Egelands hus best kan utnyttes for å blant annet gi bedre læringsmiljø og mer innovasjon gjennom å skape gode møteplasser for samarbeid for ansatte og studenter.