Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser april 2008


Sak: Oppnevning av opptakskomiteer for studieåret 2008/2009

På grunnlag av KU 02/2008 den 25.3.2008 vedtas følgende:

 Vedtak:

 Kvalitetsutvalget slutter seg til forslaget om oppnevning av en opptakskomite per institutt bestående av minst to faglige, en studentrepresentant og en administrativ person. Opptakskomiteen skal arbeide ut fra gjeldende regler og forskrifter for opptak til masterutdanninger og ettårig påbyggingsstudium ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Dekan gis særlig mandat for opptakskomiteen i tråd med vurderinger gjort i tråd med saksframlegget.

 _______________________________                   

Per Arne Bjørkum

dekan

 Vedlegg:

Notat fra møte i KU 02/08 25.3.08

 


Sist oppdatert av Egil Rugland (29.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol