Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet lyser ut 3 nye programområder for forskning med 3 års varighet fra 1.1.2016


Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet lyser ut 3 nye programområder for forskning med 3 års varighet fra 1.1.2016.

Det ønskes søknader som er forankret i Fakultetets  Handlingsplan 2014-2017  . Områdene som er aktuelle for programområdeoppstart er derfor:

Satsingsområdene

 • Petroleums og offshorerelaterte fag

 • Risiko og samfunnssikkerhet

Utviklingsområdene

 • Biomedisin

 • Anvendt IKT

 • Miljøvennlig energi

Potensielle utviklingsområder

 • Offentlig infrastruktur

 • Matfylket Rogaland

   

Fakultetet har i dag 10 programområder for forskning hvorav følgende 4 har varighet frem til og med 31.12.2015.

 • Offshore Wind Energy                                                                                                                           ansvarlig: Jasna B. Jakobsen

 • Organelle biology: From Basic Research to Biomedicine and Biotechnology                            ansvarlig: Peter Ruoff

 • Environmental Oilfield Chemistry – EOC                                                                                            ansvarlig: Malcolm Kelland

 • Biomedical data analysis group (BDAG)                                                                                            ansvarlig: Trygve Eftestøl

 

Normalt skal disse områdene avsluttes fra 1.1.2016, men det åpnes for at også disse kan søke dersom det er særlige grunner for det.

 

I UiS styresak 86/15 ble det besluttet at CenSE skal fortsette som programområde (ikke senter), og blir dermed ett av fakultetets

10 programområder pr. 1.1.2016.   Derfor lyses det ut 3 programområder for perioden 1.1.16-31.12.18 og ikke 4.

 

I sin evaluering vil  fakultetet legge Retningslinjer for programområde for forskning til grunn (se vedlegg) og vektlegge følgende faktorer:

-              Formidling av forskning

-              Vitenskapelig publisering

-              Ekstern finansiering

-              Tilknytning til fakultetets handlingsplan

 

Søknadsfrister:

 • Søknaden sendes til instituttleder innen 5. november.

 • Søknadsfrist for fremsending av prioriterte søknader fra instituttene til fakultetet er 15. november

Søknadene sendes til Elisabeth Stornes Fiskå ( e-mail: elisabeth.s.fiska@uis.no ).

 

Fakultetets innstilling fremlegges for behandling i Fakultetsstyret 8. desember og oversendes til UiS-Forskningsutvalget for orientering på møtet i januar/februar. 

 

Tildelingen vil gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2016.

 

Se også:              Info. om programområde : http://ansatt.uis.no/forskning/programomraader-for-forskning/

                              Utlysning TN nettside:          http://ansatt.uis.no/aktuelt/tn-aktuelt/

 

 

 


Sist oppdatert av Nina Ingrid Horve Stava (08.10.2015)

Skriv ut artikkel print symbol