Pilotprosjekt til kinesiske studenter på master in computer service


Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjon av delegasjonsbestemmelser

Dato: 23. april 2008

 GJELDER: PILOTPROSJEKT TIL KINESISKE STUDENTER PÅ MASTER IN COMPUTER SCIENCE

 Vedtak:

Institutt for Data- og elektroteknikk innfører et pilotprosjekt om opptak av 10 kinesiske studenter på Master i teknologi/sivilingeniør, informasjonsteknologi, datateknikk.

Pilotprosjektet er en prøveordning fra høsten 2008.

Studenter som blir tatt opp får vitnemål på engelsk. Dette er en oversettelse av et norsk vitnemål til engelsk og får graden Master in Computer Science. Studentene fritas fra norsk språkkrav, på lik linje med internasjonale mastergrads program.

Semesteravgift skal betales og krav til studieprogresjon på lik linje med norske studenter.

Studentene kommer fra følgende avtale universiteter

 Huanzhong University of Science and Technology (HUST)

Nanjing University of Posts and Telecommunications (NJUPT)

 Dette vedtaket trer i kraft fra og med høsten 2008

 

_______________________________

 Per Arne Bjørkum

dekan

 

Sendt kopi til:

 


Sist oppdatert av Egil Rugland (25.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol