Emner med begrenset adgang IPT


Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser.

Dato: 23.04.08

 SAK:  Emner med begrenset adgang ved Institutt ved petroleumsteknologi – gjelder opptak fra og med høsten 2008

 Bakgrunn for vedtaket:

Institutt for petroleumsteknologi har i de siste årene tatt opp svært mange studenter på bachelorprogram i petroleumsteknologi. Dette fører til at blant annet kapasiteten på laboratoriene blir presset.

 Det er derfor ønskelig å begrense tilgangen til emner med obligatoriske laboratorieøvinger på grunn av begrenset kapasitet, jfr § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler.

 § 3-7. Studentopptak

 (5) Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan styret selv regulere adgangen til det enkelte studium eller deler av det, innenfor de rammer og mål som gis av departementet.

 Vedtak:

På grunn av begrenset kapasitet på laboratorium ved Institutt for petroleumsteknologi, vil følgende emner fra og med høsten 2008 kun være tilgjengelige for studenter tatt på studieprogram hvor de spesifiserte emnene inngår som obligatoriske, eller som anbefalt valgemner, i vedtatte studie- og utdanningsplaner:

 

Emnekode:

Emnenavn:

Obligatorisk aktivitet

BIP140

Reservoarteknikk

Laboratoriekurs/-øvinger

BIP200

Bore- og brønnvæsker

Laboratoriekurs/-øvinger

BIP210

Borehullslogging

Laboratoriekurs/-øvinger

BIT170

Fysikklaboratorium

Laboratoriekurs/-øvinger

BIK230

Generell kjemi

Laboratoriekurs/-øvinger

 Dette jfr § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler.

 Studenter som ikke har de spesifiserte emnene inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge disse emnene, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknad fremmes iht retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.

Per Arne Bjørkum

Dekan

 

Kopi: prodekan undervisning, instituttledere, studiekonsulenter


Sist oppdatert av Egil Rugland (25.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol