Studentassistenter til 1. Klasses samhold


1. KLASSES SAMHOLD er et prosjekt for førsteårsstudentene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Studentene deles inn i mindre klasser der de får oppfriskning i matematikk og fysikk de første ukene av semesteret, og øvingstimer i klassene gjennom semesteret med assistenter til stede.

VI SØKER STUDENTASSISTENTER TIL KLASSENE – HØSTEN 2008!

Vi trenger assistenter til de første ukene av semesteret til matematikk og til de ukentlige øvingene semesteret gjennom i matematikk og fysikk. Assistentene vil være til stede i klassens øvingstimer og hjelpe studentene med oppgaveløsning. Studentassistentene avlønnes etter gjeldende regler.

Meld din interesse ved å sende en e-post til Randi Storhaug ta kontakt med Randi Storhaug v/Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, innen den 23. mai. Attester, vitnemål eller karakterutskrift, må vedlegges søknad.

 


Sist oppdatert av (24.04.2008)

Skriv ut artikkel print symbol