Hva skjer når plantene ser lyset?


I en fersk doktorgrad har Ann Kristin Bue undersøkt de første endringene som skjer på molekylnivå idet plantene møter sollys for første gang.

Bue avla nylig doktorgrad i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes avhandling viser hvordan et bestemt protein medvirker i klorofyll-syntesen i planter.

Byggplanter som spirer i mørket under jorda er gule. For å overleve må plantene vokse ut av jorda og inn i lyset, danne klorofyll og begynne fotosyntese.

«Lyshøsting»
I avhandlingen har Bue fokusert på de lysavhengige endringene i pigmentsammensetning. Hun isolerte et protein kalt «lyshøsting-lignende protein 3 (Lil3)» og fant ut hvilken funksjon proteinet har ved overgangen fra lys til mørke.

Bue har vist at Lil3 deltar i dannelse av stabile proteinansamlinger som binder forløpere til klorofyll i mørket. Videre har hun karakterisert endringene som inntreffer under klorofyll-syntesen når planter blir eksponert for lys.

Doktorgradsarbeidet viser at proteinet Lil3 deltar i reguleringen av klorofyllsyntesen og i overføringen av klorofyll til fotosyntesemaskineriet. I fotosyntesen benytter plantene klorofyll til å høste solenergi for å konvertere karbondioksid og vann til karbohydrater og oksygen, grunnlaget for alt liv på jorden.

Om doktoranden
Ann Kristin Bue er 32 år og kommer fra Sola. Hun har en bachelor i biologi fra Universitetet i Agder og en master i biologisk kjemi fra Universitetet i Stavanger.

Bue forsvarte sin avhandling i disputas ved UiS den 25. august 2015. Avhandlingens tittel er «Characterization of the Lil3 protein during deetiolation».

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (01.07.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Ann Kristin Bue
Ann Kristin Bue