Fordeling av kvotestipend ved fakultetet for opptak høsten 2008 på internasjonalt studieprogram


Vedtak foretatt av dekan på grunnlag av delegasjonsbestemmelser.

Bakgrunn

Kvoteplasser blir tildelt studenter fra samarbeidsinstitusjoner. Det faglige tilbudet skal fortrinnsvis være på høyere nivå, mastergrad eller PhD utdanning. Utdanningsprogrammene studentene blir tatt opp på skal være godkjente og en del av den normale studieporteføljen ved utdanningsinstitusjonen. Fakultetet har følgende godkjente program som kan være aktuelle å tildele kvoteplasser på: Master Offshoretechnology, Master Petroleum Engineering, samt nye studium: Master in Enviromental Engineering og Master in Computer Science.

 Fakultetet har fått tildelt totalt 14 plasser (8 øst og 6 sør plasser) for 2008.

 UiS har totalt fått tildelt 26 plasser for 2008. For de påfølgende år har UiS fått tildelt totalt 28 plasser for 2009 og 30 plasser for 2010. Den interne fordelingen for de to neste år er ikke klarlagt.

 For 2008 er det ved fakultetet ledig totalt 9 plasser(se detaljert oversikt i vedlegg):

5 sør plasser og 4 øst plasser.

 Fakultetet tilbyr nå engelsk språklige masterstudier på fire av instituttene:

 Master Offshore Technology

Master Petroleum Engineering

Master in Enviromental Engineering (nytt tilbud)

Master in Computer Science (nytt tilbud)

Samt fem ulike doktorgradsprogram

 Vi ser det naturlig at instituttene viderefører de kvoteplassene de har i dag. Samtidig er det viktig at de institutt som har utarbeidet nye tilbud får tildelt kvoteplasser som et godt insitament. Institutt for Petroleum Teknologi har i tillegg til kvotestipend også en del industristipend som blir delt ut til studenter. Dette er grunnen til dette instituttet har blitt imøtekommet med mindre kvoteplasser enn de øvrige.

 Instituttene må melde tilbake hvilke program; master eller evt. PhD., de ønsker å tildele plassene til innen 1. april 2008, til saksbehandler Bente Dale. 

 Vedtak:

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsetter fordelingen av kvotestipend på internasjonale studieprogram i studieåret 2008/2009 som følger:

 IPT :2 plasser (sør)

IMN : 4 plasser (3 sør og 1 øst)  

IDE: 3 plasser (3 øst)

IKM: 5 plasser (4 øst og 1 sør)

 For høsten 2008 betyr dette i praksis at følgende stipend kan deles ut ifm opptak høsten 2008:

 IPT: 2 ledige plasser, sør (NB! Bytte fra øst til sør i forhold til i fjor)

IMN: 3 ledige plasser, 2 sør og 1 øst

IKM: 1 ledig plass, sør

IDE: 3 ledige plasser, øst

 

Dato: ______________

 

 

______________________________

Per Arne Bjørkum, dekan

 Vedlegg til dekanvedtak vedrørende fordeling av kvotestipend ved fakultetet for opptak høsten 2008

 Status kvotestipendtildeling ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet pr mars 2008:

NAVN

STUDIUM

Institutt

Plassar

KVOTEPLASS TIL

LEDIG PLASS HØSTEN 2008

Andriamasinoro, Herimisa – Madagaskar 17028229410

Master Offshore miljøteknologi

IMN

Sør

30.06.2008  Morspermisjon våren 2008

NEI

Andriamalazaony, Manandaza

Madagaskar 25038023872

Master Offshore miljøteknologi

IMN

Sør

30.06.2008

JA

Fanomezana, Daniel -Madagaskar 041277 35730 ,

Master Offshore miljøteknologi: 

IMN

Sør

30.06.2008

JA

Omole, Samuel Taiwo – Nigeria 31.08.80 

Master Offshore Teknologi, 

IKM

Sør

Kom ikke 

JA

Felisita, Airindy Ayu – Indonesia 14.10.83, 

Master Offshore teknologi

IKM

Øst

30.06.2009

NEI

Nagara, Genia Atma -Indonesia 23.10.84   

Master Offshore teknologi

IKM

Øst

30.06.2009

NEI

Ertanto, Agung   - Indonesia 20117925715,

Master i Petroleum teknologi

IPT

Øst

30.06.2008

JA

Liping Yu, - Kina 070480 31093 

Phd – Petroleum

IPT

Øst

 30.09. 2008 

JA

Ratnayake, Mudiyanselage Chandima – Sri Lanka 19117229176

 

Phd- Offshore

IKM

Øst

30.06.2010

NEI

Gao, Xueli - Kina 09128132691

 

Phd Offshore

IKM

Øst

30.06.2009

NEI

Totalt ledige plasser : ( med forbehold)

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert av (13.03.2008)

Skriv ut artikkel print symbol